FRAMEPAINT HOS NORGESVINDUET

Självprogrammerande fönster- och

dörrlackeringsanläggning till Norgesvinduet

 

Norgesvinduet, en av de största producenter av färdiga fönster och dörrar i Norge, har valt en ny lackeringsanläggning

för helautomatisk lackering av sina fönster- och dörrprogram med det nyutvecklade konceptet Framepaint®  från D3 System.

 

 

 

Norgesvinduet har en lång tradition av kvalitetsproduktion. Produkterna är i dag typgodkända och testas regelmässigt. Företaget är dessutom i dag kvalitetscertifierat av et internationellt godkänt certifieringssällskap.

 

Med utgångspunkt i en stadigt stigande produktion och önskan om alltid hög och likartad lackeringskvalitet, och som tillägg, möjlighet till optimering av processen tillsammans med ett snabbt och säkert färgbyte, har Norgesvinduet valt den senaste tekniken för lackering som i dag är tillgänglig på marknaden.

 

D3 System står bakom den helt unika mjukvara, som gör det möjligtatt låta roboten generera sitt program själv utan programmering av vart enskilt fönster eller dörr och utan CAD ritningar eller annan form av 2- eller 3 dimensionell ämnesangivelse. Det används ett ytterst avancerat kamerasystem, som via PC och tillhörande databas överför alla specifika rutinformationer direkt till själva styrningen för roboten.

 

Systemet tar hänsyn till de olika typer av dörrar och fönster, som kan förekomma: från det enklaste fönster utan spröjs till fönster med flera spröjs och kryss, fyllningsdörr, dörr med ruta och dörr med ruta med flera spröjs. Ut över detta kompenseras det entydigt för diverse vinkelförskjutningar samt för gods, som inte hänger centrerat på conveyorn.

 

Framepaint® är ett fullautomatiskt mjukvarusystem som utan ingripande från användare förvaltar och redigerar alla insamlade data. Det är för användaren endast möjligt att starta systemet och stänga det igen, ingen annan form av ingripanden är vare sig möjlig eller nödvändig.

  

Den nya generationen av lackeringsroboten T1 från b+m surface systems GmbH i Tyskland, är den, som ger möjligheten till denna form av självprogrammerande system. Roboten, som är baserad på den nyaste teknologin från Bosch, är i dag en av de största och kraftigaste robotarna på marknaden. Roboten har dessutom via den nya Hollow Wristen, har så stort arbetsområde, att det är möjligt att arbeta med mycket stora ramar utan problem med räckviddsbegränsning.

 

Roboten arbetar självklart med full tracking, vilket betyder att alla ramar lackeras i fart utan stopp, vilket säkrar största möjliga produktivitet. Det är också roboten som själv styr hastigheten på conveyorn, så att små rutor kan köras på maximal hastighet, medan stora dörrar utan ruta behöver längre tid- allt detta hanterar roboten själv och har på det viset tagit över hela styrningen.

  

Från Greiff Industrimiljö AB kommer de två sprutboxarna försedda med torrfilter för filtrering av den förbisprutade färgen eller lacken från luften. Sprutboxarna är uppbyggda i ett vitlackerat modulsystem och försedda med fönster, så det blir maximal insyn i sprutboxarna. De är dessutom försedda med kraftiga ljusarmaturer över sprutområdet, så kvalitetskontroll är möjlig.

 

Transporten av godset runt i anläggningen görs på en Power & Free conveyor med vänd- och buffertstationer vid av- och pålastning samt i flash-off och torkzoner. Conveyorn styrs i automatisk drift helt av roboten. Från en centralt uppställd betjäningspanel kan den också styras och sättas igång manuellt.

Norgesvinduet har valt att spruta alla ramar med ett Airmix-system, som gör det möjligt att komma in i hörn och de många spår och slitsar som finns på både dörr- och fönsterramsprofiler.

Från det nya pumprummet, där det är placerat fem pumpar, pumpas färgen fram till en intellimix-anläggning, varifrån den önskade färgen kan väljas.

Projektförloppet

 

 

”Med en installation startande kort före jul 2004 och avslutad strax efter nyår, var det tal om en mycket kort monteringsfas. Inkörning och test av de många funktionerna förlöpte fint, trots den mycket avancerade kommunikationsmjukvaran, således att vi i dag har en otroligt flexibel och supermodern anläggning. Det kan säkra vår kvalitet framöver, men också ge oss stora möjligheter att optimera vår lackeringsprocess”, uttalar sig projektledare Dag Ståle från Norgesvinduet.