SKOVBY MØBLER A/S

Stilig lackeringsanläggning till Skovby Møbler A/S.

Skovby Møbler har utvecklats från ett företag med en ganska liten beställningsproduktion år 1933 till nutidens moderna stordrift. Detta har medfört stor utökning av produktionen utan att fabriken har kompromissat med den ursprungliga idén om hög hantverksmässig kvalitet. Ett annat av företagets adelsmärken är, att det fortfarande har hela produktionen från råträ till färdig möbel under ett och samma tak. Detta ger en unik möjlighet att säkra råvarukvaliteten och värdera årsringar, struktur och spillet i varje enskilt trästycke.

Skovby Møbler A/S affärsidé innebär att samla all expertis som är viktig för möbelproduktionen, och därmed kontrollera att den färdiga produkten lever upp till företagets höga krav på hantverksmässig kvalitet. Detta var även företagets utgångspunkt, då det år 2003 ingick ett avtal med D3 System A/S om uppbyggnad av en komplett betsnings- och lackeringslinje. Resultatet har blivit en anläggning med stor kapacitet, central styrning av alla enheter och inte minst en estetisk anläggning, som med stora fönsterpartier och blanka ytor gör den till en ljus och trevlig arbetsplats. En anläggning man med fördel kan visa upp för företagets gäster.

 Linjen består av en golvconveyor, sprutbox med två robotar, slamhantering, flash-off-, tork- och kylzon, allt uppbyggt i samma sandwichpanelkonstruktion med manshöga fönsterpartier som gör det enkelt att följa med i produktionen.

 Som transportsystem för stolarna valdes en golvconveyor, som ger stor stabilitet och en lugn transport. Den höga repeterbara precisionen i placeringen av stolarna i sprutboxen är den direkta grunden till att valet föll på just denna conveyortyp.

 Den 6 meter breda våtsprutboxen är försedd med vattenvägg och sidokar och den ser till att luften renas. Boxen är helt integrerad i det övriga panelhuset, som omger hela anläggningen. Fyra stora fönster ger full överblick över sprutprocessen, både utifrån, från pumprummet och från inloppszonen. Allt i en flott ”inpackning” av den välkända tunnplåtskonstruktionen.

 

Varje robot är utrustad med två sprutpistoler: en elektrostatpistol för syrahärdande färg och en konventionell pistol för bets. För varje lacktyp finns i pumprummet motsvarande två pumpar, så att det alltid är möjligt att förbereda nytt lack eller ny bets. Därför kan färgbyte göras utan onödig spilltid. Färgbyte görs automatiskt från den centralt placerade industri PC´n.

 D3 System AB har många års erfarenhet av industrikemikalier och mekaniska system för rening av processvatten i lackeringsboxar, och företaget har nyligen förbättrat skrapfunktionen på sit populära slamkar, så att skrapan täcker en större del av vattenytan. På det sättet säkras att koagulerat färgslam snabbare skrapas bort från ytan. Slamhanteringen är placerad i ett eget rum i nära anknytning till den resterande delen av anläggningen.

 

Styrningen av hela anläggningen och alla komponenter görs från en touchskärm, som är placerad centralt vid inloppet av sprutboxen. Allt från uppstart, programbyte, temperaturinställning av torkzon, färgval och färgbyte görs härifrån. Skärmbilder och menyer ger en överskådlighet och en överblick över anläggningens status och processflöde.

Som lackeringsrobotar har valet naturligt nog fallit på b+m surface systems GmbH`s 320-serie. Denna driftsäkra robot har de senaste tio åren fått en stor utbredning i Skandinavien.

Torkzonen värms upp av 6 st. värmeelement, som i var sin cirkulationsenhet sköter om att varm luft med en temperatur på upp till 50oC blåses omkring stolarna. Efter avslutad härdning och torkning transporteras stolarna till en kylzon där stolarna kyls ner till rumstemperatur.

 "Resultatet har blivit en mycket fin och välfungerande anläggning, som i hög grad lever upp till de förväntningar vi hade från starten" säger direktör Preben Rasmussen. Han fortsätter: "D3 System A/S har varit otroligt lyhörda för våra önskemål, allt som allt kan jeg bara rekommendera D3 System A/S".