STOKKE AS

Visionär lackeringsanläggning till Stokke AS

Den norska möbelgiganten Stokke etablerades 1932 och har i många år varit tongivande i möbelindustrin, speciellt vad gäller design och innovation. Bland Stokkes succéer räknas bland annat Barnstolen Tripp Trapp, som designades av Peter Opsvik 1972.

Stora krav på produktionsapparaten
Stokkes ambitioner att vara nyskapande och banbrytande ställer krav på deras produktionsapparat. Konkurrensen i möbelbranschen är ständigt ökande, och hos Stokke AS tvivlar man inte på att en av de viktigaste konkurrensparametrarna är möjligheten till att snabbt kunna ställa om för nya trender, för att på så vis kunna försvara sin position som innovativ möbelproducent. Bara denna fråga ställer stora krav på produktionsapparaten att snabbt, lätt och billigt kunna ställa om för nya produkter.
Med detta som infallsvinkel ingick D3 System A/S ett avtal om att leverera en ny lackeringsanläggning till Stokke Gruppens avdelning i Tennfjord, Norge. Resultatet blev en unik anläggning med ett intelligent igenkänningssystem och en komplicerad robotstyrning som är användarvänlig.

Anläggningen
Anläggningen består av en upphängnings/avplockningszon, en igenkännings-station, två våtsprutboxar med varsin robot och en torkzon (existerande).
Igenkänningsstationen består av en ljusbox där det nyligen påhängda godset passerar förbi. Två kameror tar en digitalbild av godset. Bilden jämförs därefter med en databas av redan inkodat gods. Känns godset igen, kallas till roboten motsvarande programnummer och godset blir lackerat. Känns godset däremot inte igen, ställs operatören via en tryckkänslig skärm inför två möjligheter: Han kan antingen manuellt knäppa in ett programnummer, efter att ha konstaterat att godset hänger rätt, eller han kan göra ett nytt program och spara detta i databasen.
Robotarna i de två sprutboxarna påför lacken i förhållande till de programnummer som kallas från visionsystemet, och operatören har full överblick över processen.


Visionen
Visionsystemet ger den flexibilitet i produktionen som man hos Stokke AS sätter så högt. Hängena på conveyorn är godsspecifika och har ofta plats för flera av samma sort. Det händer emellertid ofta att hängena inte är fulla, och då får man normalt onödig färgförbrukning. Nu har man däremot möjlighet att tillföra ett nytt program till ett hänge med färre gods än normalt, och därmed undvika onödig färgförbrukning. En annan fördel med visionsystemet är att det fungerar som en sorts kontroll. Om godset inte är korrekt upphängt (inom en viss marginal) kan systemet inte känna igen det, och operatören blir ombedd att göra manuell identifikation.

Hantering
Visionsystemet och de två lackeringsrobotarna övervakas av en operatör via två tryckkänsliga skärmar. Med enkla tryck kan operatören få hjälp, önskad information och överblick över systemet.


Lackeringsutrustningen 
Eftersom delarna som ska lackas är väldigt olika till utformning och alla ska ha klarlack på alla sidor har Stokke valt en elektrostatisk utrustning från Wagner, vilken via ett värmeaggregat värmer upp lacken till ca. 40ºC. Därmed gör Stokke en besparing av lösningsmedel på ca 25% samtidigt som det ger möjlighet att lägga ett tjockare lackskikt på en gång. Anläggningen arbetar automatiskt vilket också betyder att sprutpistolen med fastslagna intervaller via roboten rensas från lackrester omkring sprutmunstycket. Därmed minskas den manuella rengöringen väsentligt.