EM-FIBERGLAS A/S

Gelcoatanläggning hos EM-Fiberglas A/S

Glasfiberproduktion har för många alltid varit lika med manuella och personalkrävande arbetsrutiner, likaså hos EM-Fiberglas A/S i Hornshyld, där man i många år enligt kända principer har producerat badkar till sjukhus och generatorhus till de stora danska vindkraftverksproducenterna.
En order på ett stort antal tak till den nya transportern från Volkswagen i Tyskland betydde emellertid, att fabriken måste tänka i helt nya banor för att automatisera produktionen så optimalt som överhuvudtaget var möjligt.
Med utgångspunkt i en produktion med så lite manuella ingrepp som möjligt, har projektteamet hos glasfibergiganten, med D3 System som sparringpartner, etablerat en anläggning som på gelcoatområdet måste säjas vara unik.

Principen
Anläggningen är uppbyggd efter RTM-teknologin (Resin Transfer Moulding). En positiv och en negativ form läggs samman om en glasfibermatta, varefter polyestermassa med injektion fyller hela formen. För att få en slät yta påförs negativformen först med gelcoat (i den rätta kulören), som därefter förtorkar innan glasfibermattan läggs i. När polyestern är härdad, kan taket tas ur formen, och efter rensning av kanter, borrning av hål och limning av förstärkningar, är taket färdigt och skall alltså inte lackeras ytterligare.

Anläggningen
EM-Fiberglas A/S har två nickelformar till anläggningen. En form till ett långt tak och en till en kortare version. Formarna transporteras runt i anläggningen på en transportbana, som kan positionera formarna med en tolerans inom 5 mm. Den rengjorda formen körs in i målarboxen, där den maskeras automatiskt. Maskeringen ser till att tätningslisterna för den senare injektionen av polyester förblir rena under gelcoatpåföringen.


Den automatiska maskeringen justeras automatiskt till både den korta och den långa formen.

Roboten
Till sprutning av formarna har EM-Fiberglas A/S installerat en lackeringsrobot med marknadens för närvarande största räckvidd, nämligen modell T1 från b+m surface systems GmbH. Roboten har tillräcklig räckvidd för att spruta det långa taket, utan att man behöver montera den på en åkvagn (den sjunde axeln). Styrningen är PC-baserad och ligger på en maskin med Windows 2000 pro som styrsystem, vilket bl.a. gör det lätt at felsöka över modem. T1 är till 100 % tyskt utvecklad och är försedd med ”hollow wrist” där all materialförsörjning sker i centrum av robotarmen, vilket minimerar slitaget på högtrycksslangarna.

Gelcoatanläggning och sprutpistol
Appliceringsutrustningen kommer från tyska Wolfangel GmbH, som har mer än 35 års erfarenhet från gelcoatområdet. Nytt är dock att lägga färgskiktet helautomatiskt, och på EM-Fiberglas A/S är det gjort ett färgrum för 3 färger (förberett för 4). Gelcoat är en 2-komponent lack, där mängden härdare är mycket liten (ca 1:49). Därför är det oerhört viktigt att härdare och gelcoat blandas korrekt och tillräckligt innan applicering. För att säkra korrekt blandningsförhållande, är gelcoatpumpen och härdarpumpen parallellkopplade, vilket innebär att den inbördes doseringen alltid är korrekt.


Styrning
Från styrpanelens touch screen, följs processen med sprutningen. Härifrån kan man manuellt ange formstorlek, färgval och programval. Vid uppstart av anläggningen skall härdare och gelcoat recirkuleras i slangarna, tills båda är fria från luftbubblor. Efter avslutat arbete skall anläggningen sköljas igenom, och allt detta styrs likaså från touch screen´ens överskådliga menyer.


Kontroll
Som extra säkerhet är det insatt en mängd givare för säker flödesmätning av gelcoat och härdare. Flödesmätningen kontrollerar att blandningsförhållandet inte varierar mer än tillåtet. Efter avslutat sprutprogram registreras förbrukningen av härdare och gelcoat och data samlas upp och sparas för senare användning.

Avhärdning
I härdzonen förtorkar gelcoatlagret i ca 15 min innan glasmattan läggs i. Därefter körs formen in under positiv-formen, och taket är klart för injektion av polyester.