KÖP AV SCS

Pressrelease

 

D3 System har förvärvat den större delen av SCS Finishing i Jönköping Sverige och en mycket stark leverantör av kompletta lackeringsanläggninger til industrien i hele Norden har fundet sin form.

D3 System udgør idag med søsterselskabet Greiff Industrimiljö AB, en av de absolut ledande leverantörerna av lackeringsanläggningar för våtfärg till företag i norden och SCS Finishing med sin store kompetence och månge fine pulverlackeringsanläggninger udgör nu under företagsnavnet Greiff Industrimiljö AB och varumärket SCS Finishing en start partner for alle de förtag med behov for lackeringsanläggninger for enten våt och eller pulverfärg.

Vi vil i fremtiden väre at finde med egna kontorer i Herlev Danmark, Motala, Stockholm och Jönköping i Sverige, samt Helsingfors i Finland utgöre en altid närvärende og aktiv partner hvor tät kontakt til vore kunder och tät servicenet skal give störst möglig fortroende for os i fremtiden.

Med kontakten til D3 System, og dermed Greiff Industrimiljö och SCS fås en leverantör med starke band til Norden med egen produktion og kontakt direkte mellem kund och producent.

Vi ser frem imot at kunne fortsätta med at betjene vore eksisterende kunder nu med större kundskab och ”know how” end tidigere, och ikke mindst ser vi frem imot nye kundrelationer och mögligheten for at forstarke vor postition på marknaden.